Henrik Volmarsson 45 år

Tel.nr: 070-353 92 89

Ambulanssjuksköterska med 16 års erfarenhet. 

Utbildning

 • Sjuksköterska
 • Ambulanssjuksköterska
 • - PS (Prehospital Sjukvårdsledning)
 • - FSP (Förstärkt Sjukvårdsledning Prehospitalt)
 • - PHTLS (PreHospital Trauma Life Supprt)
 • - AMLS (Advanced Medical Life Support)
 • - A-HLR (Vuxen & barn)
 • - Utryckningskörning

 

Björn Carlström 40 år

Tel.nr: 076-204 01 51

Ambulanssjuksköterska med 15 års erfarenhet. 

Utbildning

 • Sjukskösterska
 • Ambulanssjuksköterska
 • - PS (Prehospital Sjukvårdsledning)
 • - FSP (Förstärkt Sjukvårdsledning Prehospitalt)
 • - PHTLS (PreHospital Trauma Life Supprt)
 • - AMLS (Advanced Medical Life Support)
 • - A-HLR (Vuxen & barn)
 • - Utryckningskörning